Mitä haluan?

Helsingin, joka…

  • Kiristää ilmastopolitiikkaansa radikaalisti ripeillä toimilla – esimerkiksi muuttamalla kaupungin ruokapalvelujen tarjoamat ruuat kasvisruuiksi, joukkoliikenne helsinkiläisille ilmaiseksi ja mahdollistamalla ruokahävikin tehokkaan hyödyntämisen.
  • Ottaa vastuun päätöksenteon laajoista ympäristövaikutuksista – muun muassa sääntelemällä rakentamista energiatehokkaammaksi ja vähentämällä yksityisautoilua.
  • Edistää yhdenvertaisuutta, saavutettavuutta ja moninaisuutta huomioimalla intersektionaalisuuden päätöksenteon jokaisella tasolla.
  • Huolehtii lapsiperheistä niin, että eriarvoisuuskehitys pysähtyy ja lapsiperheköyhyys loppuu – harrastusten on oltava maksuttomia pienituloisille.
Ilmakuva Helsingistä, jonka taivaanranta on värjäytynyt oranssiksi.
  • Tarjoaa asuntoja pienituloisille rakentamalla lisää edullisia asuntoja huolehtii asunnottomista ja paperittomista.
  • Mahdollistaa lähiluontoelämyksiä ja vapaata kaupunkitilaa kaikille tuloluokasta ja asuinpaikasta huolimatta – tiivis kaupunkirakentaminen alueille, jotka syövät lähiluontoa vähiten.
  • Varmistaa mielenterveyspalveluihin pääsemisen nopealla aikataululla jokaiselle – kenenkään ei pidä joutua eri tahojen pallottelemaksi juuri silloin, kun voimavarat ovat vähimmillään.
  • Tarttuu koulukiusaamisen ja lasten ja nuorten henkisen pahoinvoinnin haasteisiin viipymättä.