Categories
Countdown

47/63 Vähemmistöt ja syrjintä

Kuurot on ollu tosi pitkään syrjitty ihmisryhmä. Signmarkin helmikuussa julkaistu biisi kertoo tästä. Esimerkiksi viittomakieltä ei opetettu 1950-1960-luvulle asti, koska pidettiin mahdollisena opettaa kuuroja puhumaan.

Signmark – Viva La Parola

Kuurot on ollu tosi pitkään syrjitty ihmisryhmä. Signmarkin helmikuussa julkaistu biisi kertoo tästä. Esimerkiksi viittomakieltä ei opetettu 1950-1960-luvulle asti, koska pidettiin mahdollisena opettaa kuuroja puhumaan. Opetuksessa käytettiin kyseenalaisia keinoja ja viittomisen kieltämällä käytännössä kiellettiin kuuroilta kommunikointitapa, äidinkieli. Kuuroja on syrjitty monin tavoin muutenkin: esimerkiksi sterilisaatiolla ja kieltämällä avioliitto kahden ”synnynnäisesti kuuromykän” välilllä oli kielletty 1969-vuoteen asti.

Ajattelen, että meidän yhteiskunta on kyennyt aivan hirveään syrjintää historiassa – ja kykenee yhä. Siksi vähemmistöjen äänille pitää antaa tilaa ja luottaa marginaalien ääniin. Marginaaleilla on tietoa yhteiskunnan oletuksista ja rakenteellisesta väkivallasta, jota enemmistöllä ei ole. Jokainen ihmisryhmän yksilö on arvokas omana itsenään ja ainutlaatuinen. Ketään ei pidä määrittää vain ryhmänsä kautta. Syrjinnässä määrittely tapahtuu ryhmiin liitettyjen ennakkoluulojen ja stereotypioiden vuoksi. On tärkeää kysyä, minkä ihmisryhmien kohtelusta nyky-yhteiskunnassa tulemme olemaan pöyristyineitä tulevaisuudessa? Tää voi avata uusia mahdolliksuuksia tehdä maailmasta kaikille turvallinen. Sitä mä haluan.


Ps. Luon biiseistä myös Spotify-soittolistan, jonka löydät nimellä elinakauppila2021 – Kun pelkkä puhe ei riitä, kaivataan musaa ja tekoja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *